RIVM positief over nieuwe schonere houtkachels

Het RIVM heeft een nieuw rapport uitgebracht over emissies van houtstook. Hieronder vallen o.m. de buitenhaard, vuurschalen, de hout- en pelletkachel, de oude openhaard en uw barbecue. In dit rapport is men van een nieuwe berekening uitgegaan. Er wordt nu eveneens gekeken naar de hoeveelheid condenseerbare fijnstof. Dit werd voorheen niet meegerekend.

Condenseerbare fijnstof ontstaat vooral bij een te lage verbrandingstemperatuur waardoor deeltjes niet goed worden verbrand. Dit zien we bij oudere toestellen (openhaarden) en vooral ook bij buitenhaarden en vuurschalen.

Op jaarbasis is de gemiddelde achtergrond concentratie van houtstook ongeveer 4%. Dat wil zeggen dat maar 4% van de fijnstof (PM 2,5) die wij dagelijks inademen afkomstig is van het stoken van uw barbecue, houtkachel of tuinhaard. Van het verkeer is deze achtergrondconcentratie gemiddeld 6x zo hoog (25%) en rondom de grote steden zelfs 12 x zo hoog (50%).

RIVM: Sterke afname van fijnstof door schonere, modernere houtkachels
Het RIVM geeft in het rapport aan dat overheidsbeleid is achtergebleven op dit gebied en stuurt aan op een betere regelgeving door de overheid. Het RIVM geeft aan dat er vooral betere resultaten bereikt kunnen worden door het vervangen van oude toestellen door nieuwe moderne hout- of pelletkachels. De uitstoot van fijnstof (PM2.5) is juist daardoor nu al gedaald met bijna 40% van 6,6 naar 4,1 kiloton.

In Duitsland heeft de overheid deze maatregelen al veel eerder genomen. Op dit moment moeten toestellen van 1995 en ouder al buiten gebruik worden gesteld. In 2024 mogen toestellen van voor 2010 niet meer gebruikt worden. Dit zorgt voor een zeer sterke afname van de fijnstof uitstoot door houtkachels in Duitsland.

De Nederlandse overheid blijft helaas achter met betere regelgeving. Door goede regelgeving kan niet alleen de uitstoot van fijnstof sterk worden verminderd, maar zal ook de overlast sterk afnemen. Door modernere veel schonere toestellen, door eisen te stellen aan de installateur, door een verbod op de verkoop van overlastgevende tuinhaarden en vuurschalen en door een afbouwprogramma in te voeren zoals men in de landen om ons heen al gewend is. Wij zijn er klaar voor.

Bronnen:

RIVM: Rapport Emissieregistratie
CBS Woononderzoek 2018