Moderne houthaarden zijn vele malen schoner dan open haarden en stoten dus veel minder fijnstof uit.

Ongeveer 14 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een met hout gestookte installatie. De verwachting is dat het aantal houtkachels de komende jaren weer toeneemt. Met name omdat de aardgaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid, maar ook omdat hout een hernieuwbare grondstof is en past binnen het verlagen van wereldwijde CO2 uitstoot.

Het is daarom begrijpelijk dat mensen, maar ook bijvoorbeeld het Longfonds zich zorgen maken over de hoeveelheid fijnstof in de lucht, onze luchtkwaliteit en dus onze gezondheid. Ook houtkachels verspreiden namelijk, net als het verkeer, fijnstof. Maar in de pers werd hout stook als grote vervuiler gezien (bijna net zo groot als verkeer) en dat is wel heel ongenuanceerd. Er is namelijk een enorm groot verschil tussen de hoeveelheid fijnstof die open haarden en oudere houtkachels (van voor 2000) uitstoten en de nieuwe Eco design haarden die voldoen aan de strengste milieu- en kwaliteitscriteria. De fijnstof uitstoot van deze toestellen is namelijk minstens 97% minder dan die van open haarden! Al onze Barbas haarden voldoen aan deze strenge eisen en zijn dus veel schoner en hebben ook nog eens rendement van minimaal 75%.

Naast een ‘schoon’ toestel zoals wij die maken, is ook de manier van installeren (door een erkende vakman), het stookhout (moet droog zijn en het is geen allesbrander) en de manier van stoken, bepalend voor de fijnstof uitstoot en mogelijke geur en rook overlast.
Daarom werken wij met een netwerk van goede dealers, geven wij gratis stookcursussen in onze showroom en online (te vinden op onze website en op YouTube) en werken we bij Productontwikkeling aan elektronische bedieningssystemen om de invloed van de stoker te verminderen. Tevens onderzoekt R&D Europees breed naar mogelijkheden op het gebied van filters.

Barbas Bellfires is van mening dat er strengere eisen zouden moeten worden gesteld aan het type haard en aan de kwaliteit van het stookhout en de manier waarop de haard is geïnstalleerd. Tevens zouden open haarden en open buitenvuren verboden moeten worden om de fijnstofoverlast tot een minimum te beperken.

De Nederlandse overheid is momenteel aan het kijken hoe zij hiermee om moeten gaan in wet en regelgeving. Het zal strenger worden, maar dat is voor ons alleen maar beter: wij voldoen al jaren aan deze strenge richtlijnen, omdat wij vinden dat ook wij ons steentje bij moeten dragen aan ons milieu.

In Nederland worden in de toekomst minder woningen aangesloten op gasnetwerk, maar de komende 30 tot 40 jaar neemt gas nog altijd een belangrijke plaats in als het om verwarmen gaat.

Sinds september hebben we een nieuwe regering en in het regeerakkoord staat dat het afgelopen moet zijn met het stoken van gas en dat gasleidingen niet langer nodig zouden zijn. Is dat ook echt zo?

De berichtgeving in Nederland wordt enorm beïnvloed door de aardbevingen in Groningen (die bevingen zijn veroorzaakt door het winnen van/ boren naar aardgas in Groningen). Maar ook omdat we ons verbonden hebben aan internationale klimaatverdragen waarin Nederland wil voldoen aan een lagere uitstoot van CO2. Bij verbranding van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, aardolie en kolen) komt CO2 vrij en dat wil men dus verminderen. Dat doet men door een pakket aan maatregelen. De industrie en wegverkeer zijn grootste veroorzakers maar alle sectoren moeten mee doen om de doelstellingen te halen. Dat geldt ook voor de aardgassector.

De regering wil huizen van het aardgasnetwerk afhalen en steeds minder nieuwbouwwoningen aangesloten hebben op het aardgas. Ook wordt er gesproken om bestaande gasleidingen te verwijderen, maar uit diverse rapporten blijkt dat het te kostbaar is voor bestaande bouw om af te gaan van het gas en anders/ elektrisch te gaan verwarmen (al snel 50-80.000 euro per woning). Bovendien is er in de toekomst helemaal niet genoeg groene stroom om altijd aan 8 miljoen huizen elektriciteit te leveren. Er wordt dus druk gezocht naar oplossingen.

Zo zien we ook ontwikkelingen op het gebied van biogas en waterstof. Er komt al steeds meer biogas beschikbaar en daarvoor is ook een gasnetwerk nodig en ook de ontwikkelingen om elektriciteit om te zetten van waterstof naar methaangas krijgen steeds meer vorm. Ook hout als hernieuwbare brandstof (biomassa) wordt genoemd als oplossingsrichting. Het aantal verschillende soorten woningverwarmingen zal dus toenemen. De hybride warmtepomp (gas en elektriciteit) en schone biomassa toestellen in combinatie met een warmtepomp lijken goede alternatieven. Dat in de toekomst minder woningen aangesloten zullen zijn op het aardgasnetwerk is een feit. Het doel is dat er in 2030 een kwart van de huizen van de aardgas af moet zijn. De aardgasleveringen aan alle andere woningen zullen in ieder geval tot 2050 doorgaan. Bij een levensduur van een toestel van 25 jaar is investering in een gastoestel nog steeds verantwoord voor consumenten.

De komende 30 tot 40 jaar zal aardgas nog altijd een belangrijke plaats innemen als het om verwarmen gaat. En als er in de toekomst groen gas door onze leidingen stroomt, zullen wij ervoor zorgen dat onze haarden en kachels straks ook mooi op deze gassoorten branden. Uiteraard zien we wel dat de nieuwe woningvoorraad steeds minder gasleidingen krijgen, daarom zorgen we bij nieuwe toestellen ook voor propaan varianten. We blijven vanuit onze R&D afdeling natuurlijk kijken naar alternatieve brandstoffen voor de toekomst.

 

bron: Barbas Bellfires.